Loading...
Szótár 2017-08-14T15:24:42+00:00

Spirituális szavak, fogalmak jelentése, amivel sokszor találkozhatsz itt vagy akár más oldalakon:

FENG-SHUI – Az elnevezés szó szerinti jelentésben „szél és víz” 4000 éves múltra tekint vissza ez az ősi kínai hagyomány, mely az Ég és a Föld törvényszerűségeinek megfigyelésével és alkalmazásával segít az ember és a természet közötti összhang megvalósításában. A hagyományos feng shui célja a legmegfelelőbb, legkedvezőbb lakhely megtalálása és kialakítása a sikeres élethez.

ASZTROLÓGIA–  kifejezés a görög asztron, ‘csillag’ és logosz, ‘szó, tudomány’ szavakból ered. Ez az ősi tudomány jelenleg is az ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása . Ez az elemzés a HOROSZKÓP . Az elemzés során figyelembe veszik a 12 állatövi jegyet , 10 bolygót ( köztük a Nap és a Hold is) és a 12 úgyn. horoszkópházat is. I.E. 500-ig az asztrológusok ismerték a csillagképeket és természetesen elemzésekhez fel is használták. Aztán történt valami, mert i. e. 500 ban a Nap látszólagos földkörüli útját felosztották 12 egyenlő részre, ( egy rész 30 fok). Ezek a zodiákus jelei a Kostól a Halakig. A szeleteket többé kevésbé a háttérben akkor látható csillagképekről nevezték el. Valamiért ettől a pillanattól kezdve maguk a csillagok, csillagképek , tehát az isteni fényüzenet jelei kikerültek az asztrológiából. Ezek a csillagszimbólumok viszont újra megjelentek, mégpedig az

ASZTROZÓFIÁBAN– az asztro-csillag, sofia -bölcselet-et , tehát együtt: csillagbölcselet. Az asztrozófia az asztrológiát alapul véve , tovább lépve, vagyis inkább visszatekintve a múlt bölcseleteire, a csillagképek üzeneteit is felhasználva elemez. Ez az ASZTROSZKÓP.

Így lesz ez az elemzés „3 körös”, továbbgondolva az horoszkóp „egykörös” módszerét. Mivel az Égi világ mentes a jó vagy rossz fogalmától,ezért ez a módszer MINDIG pozitív. Mert az asztrozófus fő feladata az, hogy a magas szinteket ismertetve , segítse a hozzá fordulókat a fejlődésükben, a Fény felé emelkedésben. ( Paksi Zoltán)

AURA– Többrétegű energiatér, ( kisugárzás), mely körülveszi a fizikai testet, legyen szó emberről, állatról vagy növényekről, vagy akár kövekről. Az ember esetében a fizikai testet tojás alakban és fátyolszerűen körülvevő energiamezők formájában jelenik meg.

CSAKRÁK– energiakapuk, energiaközpontok , ( minden egyes aurarétegnek van),egyfajta energiatölcsérek, melyeken keresztül a fizikai testünk energiát kap az Univerzumból.

SPIRITUALITÁS– A spiritus latin eredetű szóból származik, jelentése: lélegzet. Vallási értelemben: lélek – szellem .

A spiritualitás összefoglaló kategórianév, amely elsősorban azoknak az irányzatoknak a közös neve, amik a szellemi, természetfeletti erők, illetve a lélek értelmezésével foglalkoznak.

EZOTERIKA( Ezotéria)- A szó főnévi formája a görög ‘ezoterikosz’ (latinosan ‘ezoterikus’) melléknévnek, melynek jelentése: belső, benső (ezo=befelé).

Bővebb értelemben a lélek belseje felé irányuló utazást, szűkebb értelemben pedig csak a beavatottak számára elérhető misztikus tudást jelen

Az ezotéria világába sorolható számos olyan irányzat, amely a világot, annak működését és részeit a tudományostól eltérő szempontból vizsgálja.

OKKULTIZMUS – A ’titkos, rejtett’( és NEM TILTOTT! ) jelentésű latin occultus szóból ered, ami a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magába foglalja az ezoterikus nézeteket.

Az okkultista ismeretek azon az elgondoláson alapulnak, hogy a világ osztatlan és oszthatatlan egység, amelyben minden dolog kapcsolatban áll egymással,

MÁGIA – A mágia ógörög eredetű szó, jelentése szerint ’varázslás’, ’szemfényvesztés’.

A természetfeletti erők segítségével az élőlényekre, tárgyakra, eseményekre gyakorolt befolyás művészete.

A mágia és az okkultizmus szorosan összefügg. A mágiát gyakorlók szerint az okkult – rejtett, rejtélyes, titkos, „természetfeletti”, tudományosan megmagyarázhatatlan tanok az emberi lélek rejtett képességeit kutatják.

„A mágia a legmagasztosabb, abszolút és isteni bölcsessége a természeti filozófiának”

Szepes Mária szerint : „ Mágia valójában erőt jelent, a képzelet önmagát megvalósító varázserejét”

FEHÉR MÁGIA– A mágia azon formája, amikor másokon szeretből segítünk, betartva az Univerzum Törvényeit. A fehér mágiát alkalmazó tudja, hogy minden EGY, ismeri az UNIO MISTICA elvét. Soha nem erőszakos, soha nem rejtőzködő. Mindig a jó szándék vezérli.

FEKETE MÁGIA– Mint már a nevéből is érezhető, nem a pozitiv oldalon áll. Nem a felső világot és a fényt képviseli. Általában önző, ártó szándékkal használják , másokat manipulálva ezzel. Ilyenek pl. a rontások, szerelmi kötések, amik, ha nem veszik észre idővel és nem „orvosolják”, romlásba is dönthetik a másikat. Aki ilyet tesz , az semmibe veszi az Univerzum törvényeit, etikátlan, gonosz, és hatalmas karmát von magára.

MÉDIUM– A médium szó a latin medius-ból ered, ami mindazt jelenti, ami középen van. A szó klasszikus értemében a médium olyan emberi lény, aki képes kommunikálni a szellemekkel. Mindez általában abban a speciális lelkiállapotban megy végbe, amit transznak nevezünk. Ilyenkor a médium öntudatlan állapotban van, testét és lelkét egy szellem veszi birtokába, azaz egy test nélküli lény ölt benne testet. A médiumok tehát hajlandók kölcsönadni teljes testi valójukat szellemeknek.

SZEÁNSZ– Spiritiszták szellemidéző összejövetele . Lebonyolítása meghatározott, szabályozott módon történik, a résztvevőknek bizonyos etikai követelményeknek is meg kell felelniük .

SPIRITIZMUS– a ’lélek, szellem’ jelentésű latin spiritus szóból ered, olyan vallásos,hitrendszer amelynek követői a halottak lelkével való evilági kapcsolattartás, a lélek megjelenésének lehetőségét vallják.

SPIRITISZTA– Magyarán: szellemidéző

SÁMÁN– A saman szó eredetileg az ázsiai tunguz nyelvű népek szava volt a gyógyító emberre, pontosan azt jelenti „az ember, aki tud” vagyis tudó.

a közösség olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle módon, tudatosan transzba (eksztázisba) tudja helyezni. Ez egy olyan állapot, amikor a külvilág ingereire a sámán nem vagy alig reagál. A transz beállta jelzi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel.

TÁLTOS– A táltos a magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye, a nagyar ősvallás főpapja. Tevékenysége egyesítette a papi, orvosi, lélekgyógyász, szertartásvezető, bírói és jós szerepet.

A táltosnak elhívása van a feladatra, nemcsak nálunk, általában meg kell lenniük a jeleknek (pl. fölös csont), és akkor kezdik el tanítani! Tehát a táltos és a sámán is jelekkel, adottságokkal születik, és utána tanul! A magyar gyereket a hagyomány szerint 7 éves korában vitték el tanítani a táltosságra

A táltos úgym. a magyar nép sámánja.

RELAXÁCIÓ– A relaxáció teljes lazítást jelent, aminek célja a testi és lelki ellazulás egyaránt.Többek között a napi stressztől tud így az ember megszabadulni. Már pár perc is segít.

MEDITÁCIÓ– A meditáció egyfajta csendes, összpontosított, ugyanakkor ellazult belső figyelmet, koncentrálást, egyfajta belső szemlélődést jelent. A meditációt évezredek óta, több kultúrában alkalmazzák, mivel számtalan előnye van. Mind a testünkre, mind az elménkre, mind az érzelmeinkre hatást gyakorol. Ilyenkor sikerül a környezetből kikapcsolódni, és ezt megváltozott tudati állapotnak is lehetne nevezni.A meditáció jelenlét. Megszűnik minden. Cak az Itt és Most van. Amikor ezt megtanulja valaki, akkor egy zajos piactéren is tud meditálni.

ALFA ÁLLAPOT– Olyan ellazult tudatállapot, amelyikben az agyhullámok túlnyomórészt az alfa frekvencia tartományba esnek (7,5-13 Hz). Ilyenkor az ember nyugodt, ellazult, befogadó tudatállapotban van, nem foglalkozik külvilág ingereivel. A gondolatok áramlása csillapodik vagy teljesen meg is szűnik. A hétköznapi élet stresszhelyzetei feloldódnak, a szervezet pihen, regenerálódik. A tudat számára a teljes nyugalom. Amennyiben sikerül ebben az állapotban maradni 15-20 percig, az felér több órás alvással! Ez az állapot szükséges a meditációhoz.

THÉTA ÁLLAPOT– Ebben az állapotban az agyhullámok a théta frekvencia tartományba esnek (4-7,5 Hz). Ilyenkor a testi-lelki ellazuláson túl aktiválódik a személy belső képzelőereje, intuitív felismeréseket kaphat az őt foglalkoztató kérdésekre. Ebben az állapotban tud az ember teremteni és az intuícióját fejleszteni, itt jelennek meg az álmok. Hipnózis is itt zajlik.

METAFIZIKA– Maga Arisztotelész “első filozófiának” hívta a metafizikát.A metafizika a fizikai világon túli dolgokkal foglalkozik. Tehát olyan filozófiai ág, ami a világot nem a fizikai (tapasztalati) oldaláról vizsgálja, hanem az érzékszervekkel fel nem fogható részeit (láthatatlan világ, halál, lélek).

SZELLEMTUDOMÁNY– Rudolf Steiner (az isteni igazságot közvetítő szellemi tanító) nevéhez fűződik. A 20.század elején indult e tudomány .Steiner Szándéka az volt, hogy a tudományt, illetve a gondolkodás tudományos módját elvezesse a Bölcsességhez.

„A szellemtudomány az a megismerési út, amely a szellemi igazságok megértése, megélése és megvalósítása által elvezeti az embert valódi önmagához, belső lényegéhez, amelynek segítségével képes visszatérni az isteni teljességbe a szellemtudomány útja, amely a mai kor emberének szól, és képes őt visszavezetni az egységbe.” ( Váradi Tibor)

SZELLEMGYÓGYÁSZAT– Ez a gyógyászat a világ legszelídebb, legszebb, lelki – szellemi módszere. Az eredményei felülmúlják az emberi kepzelet háromdimenziós határait. szellemgyógyászatban a betegség okát derítik – A gyógyítást pedig a szellemtestben illetve a lélektestben végzik el, ahonnan a gyógyítás , gyógyulás átíródik a fizikai testre. Mivel ehhez a módszerhez szükség van a beteg HITÉRE, ezért csak azokon lehet elvégezni, akiknek nyitott a szíve és tudata Isten felé. Magyarán: Elég nagy ahite ahhoz, hogy elhiggye, nála ez sikerül. Máskülönben nem íródik át a fizikai testbe.

PARAPSZICHOLÓGIA– A parapszichológia szó szerinti jelentése: pszichológia „melletti” (para görög eredetű szó,) olyan mentális képességek, pszichés események vizsgálata (mint például a jövőbe látás, telepátia, a lélek reinkarnációs emléke, megszállók a lelken, stb. ), melyek működése szembemegy, vagy kívül áll a tudomány ismert törvényszerűségein. ( Én nagyon egyszerűen így szoktam megfogalmazni : ami a pszichológus szakterületén kívül esik, mégis lelki dologgal kapcsolatos, azzal foglalkozik a parapszichiológus 🙂 )

ANGYALOK – Isteni intelligencia, tiszta szellemi lények, minőségek, vagyis ők a szeretet, béke, alázat egyensúly, bölcsesség, ártatlanság bátorság, erő megtestesítői. A Biblia nem nélküli mennyei lényeknek írja őket.

Az angyalok ARKANGYALI rendekbe tartoznak, ki-ki a feladata szerint.

ELEMENTÁLOK– A szellemtudomány természet szellemeknek is szokta őket nevezni. Ezek a kis lények a pozitiv világban teremtődnek, és mindegyiknek külön meg van a feladata itt a Földön. Megkülönböztetünk föld, víz, tűz, levegő elemhez tartozókat, és a keringési idők szellemeit akik a természet ciklikus működését irányítják.

ELEMENTÁROK– Ők pedig a saját magunk teremtette „lényei”, lehetnek pozitívak vagy negatívak. Az a te gondolatvilágodtól függ. A túl sok negatív gondolattal negatívat fogsz magadnak teremteni anélkül, hogy tudnál róla. Minél több a negatív gondolatod, annál nagyobbra növeszted. Ezek a szellemi kis lények az energetikai területeden léteznek, és minél nagyobbak, annál jobban tudják a gondolataidat befolyásolni. Energetikai kezelássel, tisztítással el lehet őket távolítani. Persze csak ha hiszel benne.

TUDATOSSÁG– Az a tudatállapot, amikor tudom ki vagyok, honnan jöttem, és miért vagyok a Földön. Tudom, hogy mindenki mindenkivel Egy. Ismerem és tudom hogy test lélek szellem vagyok, ismerem az Univerzum törvényeit és be is tartom azokat.

UNIO MISTYCA– Az egó felettiség, egségtudat, tudom, hogy minden mindennel Egy. Én is mindennel EGY vagyok.

LÉLEK– az ember azon része, ami mindig az aktuális kiválasztott testtel együtt, a testben járja a földi életét, tanul, tapasztal. A lélek a test halála után visszatér a szellemi világba, ahol összegzi előző életét. ahol pihen, és felkészül a következő inkarnációra.

HALÁL– A halál nem más, mint a lélek egy földi útjának vége. Ez akkor következik be, amikor a test létezése végleg megáll. Spirituális értelemben a halál csak egy átmenet, amikor a lélek kiszabadul a test börtönéből és tapasztalatokkal telve hazamehet. A test halálával a lélek nem szűnik meg létezni.

REINKARNÁCIÓ– A lélekvándorlás alapján az új testben való újjászületés. Az inkarnáció, újraszületés addig ismétlődik, amíg a lélek meg nem tanulta az össze leckét, minden karmáját megoldotta és elérte a tudatosodásnak azt a szintjét, amikor már nem kell újra leszületnie.

KARMA– Az ok-okozat törvénye. Vagyis minden cselekedetünknek következménye van. Amit adsz, azt kapod vissza.

A karma nem jutalom vagy büntetés, hanem a következményeket kiváltó szigorú törvény.

A karmát nem Isten hozza létre, hanem mindenki maga teremti; minden egyes ember saját tetteinek, gondolatainak és vágyainak az eredménye. Ezért a karma az újraszületés mögött álló igazság és hajtóerő.

Nem azonos a sorssal, az eleve elrendeléssel és az újraszületés tanával. Ezek mindegyike önmagában más jelentéssel bír, bár a reinkarnáció tanának fontos része a karma.

SORS– Az az életút, amit még „odahaza” választunk, hogy egy-egy karmát letudjunk.

SZABAD AKARAT– Mindenki rendelkezik vele, mindenki maga dönti el, hogy mit akar. Erre joga van. Pl., hogy bevállalja-e a karmát, megoldja -e az adott életben , vagy nem. Ha nem, nincs semmi gond, később viszont újra szembe kerül vele. Akár egy életen belül is.

MERIDIÁNOK– A meridiánok az egész testet behálózó láthatatlan energiavonalak, összesen 72 van belőlük. Ezeken keresztül áramlik a csí, azaz energia. Energia pontok helyezkednek el rajtuk, amiket akupunktúra pontoknak nevezenek. A meridiánokat ne zárt csatornaként képzeljük el. Az energia szervezetünkben mindenhol jelen van, viszont nagy valószínűséggel ezeken az “utakon” közlekedik testünkben. A meridiánok leginkább a mágneses erővonalakhoz hasonlítanak, melyet a modern kutatások is megerősítettek.

PRÁNA– jelentése szél (más forrás szerint: életerő, energia)

PRÁNANADI– Két szanszkrit eredetű szóból alkotott kifejezés. A prána jelentése szél (más forrás szerint: életerő, energia), a nádi jelentése: ér, cső, csatorna, folyam .

A prána a pránanadi filozófiája szerint egyfajta mindent átható erőteljes energia, ami támogatja az életfolyamatokat, elősegíti az öngyógyító folyamatokat. Használata, ebből eredően, harmóniát hoz létre a fizikai és tudati szintek között. A módszer eredete  időszámításunk előtt kb. 6700 évre tehető. A nadi-val való gyógyítás technikáját a pránanadi gyakorlóinak állítása szerint egy német származású tanító, Christian Weber, tizenhat évi tibeti képzés után hozta el a nyugati világba.

REIKI– A ReiKi szó japán eredetű és két szó összetétele : A “REI” univerzumot vagy istent. a “KI” szó energiát jelent. Tehát isteni gyógyító energia vagy tiszta tudatú intelligens energiának is nevezik.

Ez a gyógyító és magas fokú spirituális önfejlesztő rendszer teljes mértékben a japán Dr. Mikao Usui által kitökéletesített rendszer. A Reiki négy szimbólumot használó módszer, az univerzumi energia befogadására, közvetítésére és átadására. Ami által személyiségfejlesztő, gyógyító, szeretetet adó, kiegyensúlyozott embert és harmonikus emberek között kapcsolatot teremtő hatású.