AZ URÁNUSZ

A tudomány, a feltalálók, megújítók, váratlan események, forradalmak , megtisztulásból megszülető megújulások, azaz a szabadság képviselője.

Mitológiai megjelenítője az Ég istene, Uranos, Khaos és Gaia gyermeke, többek között Kronosz atjya. Később feleségül veszi Gaiat, akit langyos, égi eső formájában termékenyít meg.

Az Uránuszhoz tartozik: szabadság, függetlenség, kitörés a megszokott dolgokból, járt utak feladása -járatlan utak felfedezése, kilépés a szűk látókörből, a „dobozból“ való kilépés, meghökkentés, korlátok szétfeszítése, ledöntése, zsenialitás, őrültségek, tudomány –technika, szellemi maximalizmus, lázongás, extremitás.  A fejlődésünket akadályozó, idejét múlt formákat dolgokat „robbantja“ fel. Az elavult, életképtelen nézetek, kapcsolatok általa eltűnnek az életünkből.

Eleme: levegő

Féme: ólom

Testi szinten: agy, idegrendszer, alacsony szinten: görcsös állapotok, idegbaj, hisztéria

A képletben a Vízöntő jelének uralkodója.

Szimbolizálja a test-lélek-szellem együttes látását.

A Merkúr magasabb oktávja, és míg Merkúr a kereteken belüli gondolkodás, addig az Uránusz már a kereteken kívülre vezet.

Magas szintű működtetése: Szellemiség, humor, eredeti látásmód, megújítás, felfedezés, összefüggésekben való szemléletmód, az egós gondolkodástól való felszabadítás, a zseniális energiákat használni „merő” képesség.

Alacsony szintű működtetése esetén: Átmenetileg idegeskedő, görcsös, idétlen, minden ellen lázongó, mindennel elégedetlenkedő, kapkodó, különcködő, anarchista elveket valló, káoszt előidéző, aberrált.

 

Ez a bolygó a képletünkben megmutatja, hol van igény a szabadságra, a megtisztulásra, a járatlan utak bejárására, de azt is megmutatja hogy hol és miben vagy „zseni”. Hát nem nagyszerű?  🙂

2020-02-26T18:11:35+00:00
error: Content is protected !!